Konsthallen Trollhättan har ny webbadress från och med oktober 2020 som fungerar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Välkomna till:
www.trollhattan.se/konsthallen